title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 - กม.52+900 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3606 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3609 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 271,209 ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 421/-/63/6 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ 04/12/2562 04/12/2562 421/-/63/5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.62+000 - กม.139+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งหมด 226,346 ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 421/-/63/4 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
4 จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น API SM/10W-40 จำนวน 50 ลิตร 26/11/2562 26/11/2562 421/30/63/10 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 26/11/2562 22/11/2562 421/45/63/2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
6 งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เสม็ดเหนือ - พนมสารคาม ระหว่าง กม.86+716 - กม.102+500 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.106+700 - กม.138+950 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+947 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.43+521 - กม.57+200 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอน บางคล้า - พนมสารคาม ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 591,200 ตร.ม. 12/11/2562 12/11/2562 421/-/63/1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
7 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 19/09/2562 19/09/2562 421/35/62/243 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/09/2562 13/09/2562 421/60/62/232 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
9 จัดซื้อยาง CMS-2h บรรจุ DRUM ขนาด 200 กก/ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 17/09/2562 17/09/2562 421/60/62/236 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
10 จัดซื้อยาง CMS–2h บรรจุ DRUM ขนาด 200 กก/ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 17/09/2562 16/09/2562 421/60/62/233 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
11 จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ 16/09/2562 11/09/2562 421/60/62/229 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 50 ตัน 12/09/2562 11/09/2562 421/60/62/228 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
13 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/09/2562 05/09/2562 421/45/62/226 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
14 จัดซื้อเกล็ดดูดซับน้ำ น้ำมัน กรด ด่าง สารเคมี ถุงละ 50 ปอนด์ 22 กิโล จำนวน 20 ถุง 09/09/2562 05/09/2562 421/60/62/225 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
15 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 05/09/2562 04/09/2562 421/85/62/221 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 94 รายการ