title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 40 ตัน 10/07/2563 421/60/63/144 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 จัดซื้อยาง CMS-2h บรรจุ DRUM ขนาด 200 กก/ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 01/07/2563 421/60/63/143 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/06/2563 421/60/63/142 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
4 จัดซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 22/06/2563 421/60/63/139 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
5 งานฉุกเฉิน งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมเร่งด่วนโครงสร้างเหล็กสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.50+500 (ทางขนานขาออก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2563 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18/06/2563 421/30/63/78 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด 18/06/2563 421/30/63/77 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 จัดซื้อชุดไฟสัญญาณบนหลังคา 18/06/2563 421/30/63/76 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
9 จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70-16 18/06/2563 421/30/63/74 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
10 จัดซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรอง ขนาด 750-16 18/06/2563 421/30/63/73 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/06/2563 421/60/63/138 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 11/06/2563 421/35/63/136 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
13 จัดดซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 12 นิ้ว 10/06/2563 421/30/63/70 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
14 จัดซื้อวัสดุยานพาหหนะ จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 421/30/63/71 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/06/2563 421/60/63/135 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 222 รายการ