title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทล 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 และ กม.71+429 - กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทราฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/05/2562 31/05/2562 ฉช(e-bid) 30/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว –บางขนาก ระหว่าง กม.1+692 - กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง 03/05/2562 03/05/2562 ฉช(e-bid) 27/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.74+586 - กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/05/2562 03/05/2562 ฉช(e-bid) 28/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
4 งานจ้างเหมาทำงานโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.93+000 - กม.97+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 122 ต้น) 03/05/2562 03/05/2562 ฉช(e-bid) 29/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
5 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,210 ต้น ทางหลวงหมายเลข 3481, 3200, 3121, 3551, 3076 และ 3378 20/02/2562 20/02/2562 ฉช(e-bid) 26/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
6 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน – หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. 18/12/2561 18/12/2561 ฉช(e-bid) 25/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
7 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด – หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. 17/12/2561 14/12/2561 ฉช(e-bid) 24/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน – พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 ฉช(e-bid) 23/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
9 งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2561 29/11/2561 ฉช(e-bid) 22/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ