title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/05/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทล 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 และ กม.71+429 - กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทราฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
2 28/05/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทล 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 และ กม.71+429 - กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทราฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/05/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว –บางขนาก ระหว่าง กม.1+692 - กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/05/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.74+586 - กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/03/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.93+000 - กม.97+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 122 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/01/2562 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3481, 3200, 3121, 3551, 3076 และ 3378 ปริมาณงาน 6 แห่ง (1,210 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/11/2561 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน – หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/11/2561 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด – หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ