title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 - กม.52+900 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3606 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3609 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 271,209 ตร.ม. 04/12/2562 108,483.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ 04/12/2562 160,439.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.62+000 - กม.139+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งหมด 226,346 ตร.ม. 04/12/2562 90,538.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น API SM/10W-40 จำนวน 50 ลิตร 26/11/2562 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/11/2562 207,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เสม็ดเหนือ - พนมสารคาม ระหว่าง กม.86+716 - กม.102+500 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.106+700 - กม.138+950 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+947 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.43+521 - กม.57+200 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอน บางคล้า - พนมสารคาม ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 591,200 ตร.ม. 12/11/2562 236,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 19/09/2562 235,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/09/2562 17,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อยาง CMS-2h บรรจุ DRUM ขนาด 200 กก/ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 17/09/2562 171,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อยาง CMS–2h บรรจุ DRUM ขนาด 200 กก/ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 16/09/2562 171,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ 11/09/2562 77,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 50 ตัน 11/09/2562 95,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 05/09/2562 328,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อเกล็ดดูดซับน้ำ น้ำมัน กรด ด่าง สารเคมี ถุงละ 50 ปอนด์ 22 กิโล จำนวน 20 ถุง 05/09/2562 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 7,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 105 รายการ