title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อป้ายไวนิล จำนวน 11 รายการ 15/01/2564 19,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 12,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 15/01/2564 10,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 16,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 10,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จ้างซ่อมแอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด 15/01/2564 9,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 12" จำนวน 93 ชิ้น 13/01/2564 19,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 49,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อน้ำมัน จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 316,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 50 ตัน 07/01/2564 102,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 06/01/2564 124,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อป้ายไวนิลติดข้างรถรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 3 รายการ 28/12/2563 8,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 28/12/2563 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 28/12/2563 78,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 417 รายการ