title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 40 ตัน 10/07/2563 74,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อยาง CMS-2h บรรจุ DRUM ขนาด 200 กก/ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 01/07/2563 192,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/06/2563 99,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 22/06/2563 258,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานฉุกเฉิน งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมเร่งด่วนโครงสร้างเหล็กสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.50+500 (ทางขนานขาออก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2563 490,624.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18/06/2563 40,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด 18/06/2563 21,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อชุดไฟสัญญาณบนหลังคา 18/06/2563 5,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70-16 18/06/2563 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรอง ขนาด 750-16 18/06/2563 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/06/2563 14,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 11/06/2563 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดดซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 12 นิ้ว 10/06/2563 5,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุยานพาหหนะ จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 72,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/06/2563 400,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 259 รายการ