title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/01/2563 226,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อยาง CRS-2 บรรจุ DRUM 200 กก./ถัง (มอก.371-2530) จำนวน 30 ถัง 15/01/2563 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/01/2563 252,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อ ยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16-12PLY พร้อมยางรองพันคอ จำนวน 1 ชุด 13/01/2563 6,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสงชนิด Hi Prismatic Grade มอก.606-2549 จำนวน 3 รายการ 13/01/2563 245,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 09/01/2563 399,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 207,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อเกล็ดดูดซับ กรด ด่าง สารเคมี ถุงละ 50 ปอนด์ 22 กิโล จำนวน 16 ถุง 26/12/2562 77,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อบาริเออร์น้ำพลาสติกสีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 50 อัน 26/12/2562 375,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานซ่อมบำรุงทาง จำนวน 6 ตัว 26/12/2562 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ซื้อบาริเออร์น้ำพลาสติกสีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. 25/12/2562 375,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ซื้อป้ายไวนิล จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 26/12/2562 44,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ซื้อหลักล้มลุกสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ชนิด Diamond Grade (3M) จำนวน 100 อัน 25/12/2562 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 25/12/2562 218,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. รุ่น 232 ดวง (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์) พร้อมเสาขนาด 4x4.00 มม. 26/12/2562 184,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ