Close
title
f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ปิดระบบการให้บริการสายด่วน 1586 เป็นการชั่วคราว

ด้วยศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง 1586 จะทำการย้ายห้องปฏิบัติการจากอาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา ไปยังศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง (HTOC) ถนนพระราม 6 จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบการให้บริการสายด่วน 1586 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ขอความช่วยเหลือ หรือร้องเรียนร้องทุกข์ จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกาศแจ้งตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ